Luchtopnamen

Vanuit vogelperspectief de dingen bekijken biedt een verassende blik waarbij grotere projecten gevisualiseerd kunnen worden. De drone is daarvoor een populair hulpmiddel om vanaf de grond mooie opnamen te kunnen regisseren.

Om met behulp van een drone film en foto-opnamen vanuit de lucht te kunnen maken werkt newdigit photography samen met Take Off Media.  Michel Tempels is als Pilot van Take Off Media bedreven in het vliegen met een drone en in het bezit van RPAS operator Certificate (ROC). Door onze samenwerking kunnen wij voor u films en foto’s op grote hoogte maken, wel of niet gecombineerd met opnamen op de grond.

Hierbij kunt u denken aan opnamen van bouwprojecten, landbouw, makelaardij en vastgoed, inspecties, promotiemateriaal, bedrijfsfilms, etc. De hoogtebeelden kunnen worden opgenomen in UHD (4K), maar uiteraard ook in het meer gangbare FullHD.

Tijdens het gehele film of fotografieproject staan uw wensen en het eindresultaat centraal, waartoe wij een goede communicatie met u onderhouden en  de nodige adviezen uitbrengen.

Wetgeving

Voor het maken van filmopnamen of foto’s gelden duidelijke wet- en regelgevingen van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu, Inspectie Leefomgeving en Transport.

Wanneer wij projecten voor u vastleggen werken wij volgens deze wet- en regelgeving. Take Off Media is volledig gecertificeerd en in het bezit van de benodigde bedrijfsontheffing voor het beroepsmatig uitvoeren van vluchten met een drone. Hierbij wordt veilig en verantwoord gewerkt en worden geen onnodige risico’s genomen.

Er wordt met een luchtwaardig verklaard en goedgekeurd toestel gevlogen welke is ingeschreven in het luchtvaartregister.

Voor de opnamen werken wij met een Pilot in Command, een Payload Officer/Camera en wanneer nodig met een Observer. Vooral laatstgenoemde heeft in samenwerking met de Pilot een belangrijke taak om de veiligheid te bewaken zoals het in de gaten houden van het luchtruim en de omgeving.

WERKWIJZE

Als voorbereiding op een voorgenomen vlucht/opnamen volgen wij de volgende stappen:

  • Overleg met opdrachtgever over opnamen en locatie.
  • Offerte voor fotografie en/of film.
  • Ligging en situatie opnamelocatie bestuderen en het maken van een vluchtplan.
  • Melding van activiteiten bij gemeente aan burgemeester.
  • Toestemming om te mogen opstijgen en landen bij de betreffende landeigenaar.
  • Wettelijk verplichte Checklist invullen.
  • Melding van de activiteit aan ILenT Inspectie Leefomgeving en Transport.
error: